Giriş Yap
Giriş Yap
Şifrenizi mi unuttunuz ? Mevcut üyeliğiniz yok mu? Kayıt Ol

GÖNÜLLÜLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

LİONS 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu olarak (Bundan sonra kısaca 'Lions' olarak anılacaktır.) tüm gönüllülerimizin kişisel verilerinin güvenliği konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstermekteyiz. Gönüllülerimiz bakımından kişisel verilerin korunması ve bu konudaki mevzuata uyulması, temel politikamız olarak belirlenmiş olup, bu konuda her türlü önlem ve tedbir Lions tarafından alınmış durumdadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('KVKK') hakkında ve Lions tarafından kişisel verilerinizin güvenliği adına alınan tedbirler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('KVKK') kapsamında kişisel veriler 'kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi' olarak tanımlanmıştır. Kişisel verilerin işlenmesi kavramı ise 'kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem' olarak tanımlanmış durumdadır.

Bu bilinç ve hassasiyetle, gönüllü olan tüm şahıslara ait her türlü kişisel veriler, Lions olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilecektir. Verilerin işlenmesi ve muhafazası noktasında tüm yükümlülüklerimizi kanuna ve tüm mevzuata uygun şekilde yerine getirmekteyiz. 6698 sayılı KVKK ve bu kanuna göre çıkartılmış tüm yönetmelikler, talimatnameler, tebliğler ve diğer ilgili sair mevzuata uygun şekilde 'Veri Sorumlusu' sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda detaylıca açıklandığı şekilde mevzuat tarafından emredilen hükümler göz önüne alınmak ve emredilen sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla işlemekteyiz.

A-) Veri Sorumlusunun Bilgileri
Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak 1642. Sokak No:12, Bayraklı / İZMİR merkez adresinde mukim olan LİONS 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve konuyu ilgilendiren diğer mevzuat kapsamında aşağıda açıklanan detaylar uyarınca işlenebilecektir.

B-) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Tarafınıza ait kişisel verileriniz; mevzuatta uygun görülen amaçlar doğrultusunda Lions tarafından işlenecektir. Bu bağlamda, mevzuatın uygun gördüğü ölçüde, kişisel verileriniz;

 • Runtalya Maratonu olarak bilinen ve her sene Mart ayında Antalya’da gerçekleştirilen maratonda gönüllü olarak şahsınız veya desteklediğiniz bir Sivil Toplum Kuruluşu’nun (Bundan sonra STK olarak anılacaktır.) gerçekleştireceği proje yararına bağış toplamak için koşucu sıfatıyla Runtalya Maratonu’nda bulunarak ilgili STK’nın gerçekleştirmekte olduğu projeyi desteklemekte veya doğrudan kendiniz bir bağış organizasyonu üstlenmektesiniz. Lions tarafından, tarafınızın veya STK’nın desteklemiş olduğunuz faaliyetleri için gerekli olan sözlü, yazılı veya elektronik kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz saklanarak; STK'nın desteklediğiniz kampanyasındaki bağış toplama faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla raporlama, bağış yapan kişilerin ismini kampanya yürüten kişilere / STK’lara bildirme, bağışçıları bağışının ulaştığına dair bilgilendirme yükümlülüklerine uyma amacıyla kullanılacaktır

Gönüllü olarak kişisel verileriniz şu amaçlarla Lions tarafından kullanılmaktadır:
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden gönüllünün kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Bilgilerinizi desteklediğiniz Sivil Toplum Kuruluşlarına ve çözüm ortaklarımıza iletmek,
 • Gönüllülerimizle iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, yarış ve koşu kampanyalarını aktarmak,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Gönüllülerimizin memnuniyetini artırmak, onları tanıyabilmek ve bağışçı/koşucu çevresi analizinde kullanabilmek, amacımızla ilintili çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Düzenlenen koşu ve yarışlarla ve bağış toplama kampanyaları ile ilgili gönüllü şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla paylaşmak,
 • Gönüllülerimize daha iyi hizmet sunabilmek ve üyelerimizin memnuniyetini sağlayabilmek için, amaçlarımıza uygun çeşitli duyuru ve organizasyon faaliyetleri kapsamında Facebook, Instagram, Twitter, Google ve benzeri sosyal iletişim platformları gibi yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle paylaşmak,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek,
 • Bakım, destekleme ve geliştirme işlerini yürüten CRM (Müşteri Yönetim Sistemi ) Platform Hizmeti Sunucusu Predoova ve ödeme altyapısı entegrasyonundan sorumlu PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. ile de kişisel veriler, bağışların ilgili kişi veya STK’lara ulaşabilmesi adına paylaşılmaktadır.

C-) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması Hususu
Yukarıda arz esaslar dahilinde toplanan veya işlenen kişisel veriler; Lions tarafından Runtalya maratonunda gerçekleştirilen / gerçekleştirilecek olan tüm proje ve aktivitelerin geliştirilebilmesi ve topluma faydalı hizmet projelerinin üretilmesi için kendi iç birimlerince paylaşılabilecek, https://lionsruntalya.com/ adresli internet sitesinin geliştirilebilmesi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek düzenlenebilmesi ve tekrardan gönüllü adaylarına önerilebilmesi, amaçlarıyla;

 • Lions federasyonuna bağlı tüm Lions Kulübü Derneklerine,
 • Bağışçılara,
 • https://lionsruntalya.com/ web sayfasına ilişkin hosting hizmeti veren firmaya,
 • https://lionsruntalya.com/ üzerinden aktivite gerçekleştiren ve proje üreterek bu sayfa üzerinden bağış toplama amacı güden gerçek kişiler ve tüm STK’lara,
faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yukarıda ulaşılabilecek internet adresleri yazılı olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak veya aktarılmayacaktır.

D-) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Lions tarafından internet sitesi, çağrı merkezi ve sözlü, yazılı ortamda veya her türlü elektronik ortamlar ile fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere bağış etkinliğinin gerçekleştirilmesi için gerekli hizmetlerin sunulması ve bu çerçevedeki faaliyetlerin yürütülmesi noktasında uygulama imkanı bulunan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.
Kişisel verileri, bu hukuki sebeplerle toplanarak 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

E-) 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel verilerini bizlerle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem KVKK Mevzuatı anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişik ve/veya güncellemeleri [email protected] adresine bildirebilirsiniz.

F-) 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahiplerinin yasadan, sair mevzuattan ve hakkaniyete dayalı ve dürüstlük kuralını temel alan her türlü bilgi edinme gerekliliklerinden doğan hakları mevcuttur. Kişisel veri sahiplerinin söz konusu haklarına karşı Lions tarafından hassasiyet gösterilmekte ve uygun şekilde iletilen taleplere karşı Lions en geç otuz gün içerisinde dönüş yapmakta ve talebi neticelendirmektedir.Kişisel veri sahiplerine hukuk düzeni tarafından sağlanan haklar şu şekilde özetlenebilmektedir:

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenebilme,
 • İşlenmiş bir kişisel veri mevcutsa buna ilişkin bilgi talep edebilme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilebilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilme.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakların kullanılması ile ilgili her türlü talep; yazılı yolla veya Kişisel Verileri Koruma Kurumlu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Lions’a iletilebilmektedir. Söz konusu talebinize ilişkin işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Lions tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu çerçevede mevzuat kapsamında Lions’a yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.lionsruntalya.com adresindeki başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını 1642. Sokak No:12, Bayraklı / İZMİR adresinde yer alan Lions 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu adıyla bilinen federasyon adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Lions olarak, KVKK uyarınca hazırladığımız işbu ''AYDINLATMA VE RIZA METNİ''’nin amacı, KVKK Mevzuatı’nda yer alan ''Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü'' başlıklı 10. ve ''ilgili Kişinin Hakları'' başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi, hukuki sebebi ve KVKK Mevzuatı’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili bilgi verilmesidir.

Lions’un 'Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni'ni okuduğumu, anladığımı, kendime ve aile bireylerime ait kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin (kimlik bilgileri, kimlik belgesi - pasaport cüzdanı fotokopisi, e-posta, mobil ve sabit telefon numaraları, iletişim adresleri, banka hesap ve nüfus cüzdanı fotokopileri) işlenmesini, analiz veya araştırma yapılabilmesini, elektronik ve fiziki ortamlarda saklanabilmesini, Runtalya Maratonu ile ilgili her türlü hususta tarafımla ve ailem/akrabam ile iletişime geçilebilmesini, fotoğraflarımın ve video kayıtlarımın hem fiziken hem de internet ortamında kullanılabilmesini ve gerek tarafıma gerekse aile bireylerime ait görüntülü ve sesli kayıt yapılarak 10 yıl süreyle bunların elektronik ortamda saklanabilmesini ve işlenebilmesini, verilerimin aydınlatma metninde açıklandığı şekilde işlenmesini ve otelin faaliyet konuları ile ilgili kişilere aktarılmasını açık rızam ile kabul ediyor ve kişisel verilerimin belirtildiği şekilde paylaşılmasına ve işlenmesine onay veriyorum.

< Kişisel Veri >, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır. < Kişisel Verilerin İşlenmesi >, Üye’nin kişisel verilerinin tamamen veya kısmen her türlü işleme tabi tutulmasını ifade etmektedir.

www.lionsruntalya.com kaydınızı onaylamakla; www.lionsruntalya.com  LİNK GİRİLECEK sitesindeki linki okuyup, onayladığınızı beyan etmektesiniz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin Lions tarafından toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına, izin vermiş bulunmaktasınız. Verilerinizin sadece gönüllüsü olarak kampanyasını desteklemek amacı ile koştuğunuz Sivil Toplum Kuruluşu ve site altyapısı ile ilgili iş ortaklarına aktarılmasına/paylaşılmasına ve işlenmesine muvafakat etmiş ve izin vermiş bulunmaktasınız.

GÖNÜLLÜLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

LİONS 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu olarak (Bundan sonra kısaca 'Lions' olarak anılacaktır.) tüm gönüllülerimizin kişisel verilerinin güvenliği konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstermekteyiz. Gönüllülerimiz bakımından kişisel verilerin korunması ve bu konudaki mevzuata uyulması, temel politikamız olarak belirlenmiş olup, bu konuda her türlü önlem ve tedbir Lions tarafından alınmış durumdadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('KVKK') hakkında ve Lions tarafından kişisel verilerinizin güvenliği adına alınan tedbirler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('KVKK') kapsamında kişisel veriler 'kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi' olarak tanımlanmıştır. Kişisel verilerin işlenmesi kavramı ise 'kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem' olarak tanımlanmış durumdadır.

Bu bilinç ve hassasiyetle, gönüllü olan tüm şahıslara ait her türlü kişisel veriler, Lions olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilecektir. Verilerin işlenmesi ve muhafazası noktasında tüm yükümlülüklerimizi kanuna ve tüm mevzuata uygun şekilde yerine getirmekteyiz. 6698 sayılı KVKK ve bu kanuna göre çıkartılmış tüm yönetmelikler, talimatnameler, tebliğler ve diğer ilgili sair mevzuata uygun şekilde 'Veri Sorumlusu' sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda detaylıca açıklandığı şekilde mevzuat tarafından emredilen hükümler göz önüne alınmak ve emredilen sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla işlemekteyiz.

A-) Veri Sorumlusunun Bilgileri
Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak 1642. Sokak No:12, Bayraklı / İZMİR merkez adresinde mukim olan LİONS 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve konuyu ilgilendiren diğer mevzuat kapsamında aşağıda açıklanan detaylar uyarınca işlenebilecektir.

B-) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Tarafınıza ait kişisel verileriniz; mevzuatta uygun görülen amaçlar doğrultusunda Lions tarafından işlenecektir. Bu bağlamda, mevzuatın uygun gördüğü ölçüde, kişisel verileriniz;

 • Runtalya Maratonu olarak bilinen ve her sene Mart ayında Antalya’da gerçekleştirilen maratonda gönüllü olarak şahsınız veya desteklediğiniz bir Sivil Toplum Kuruluşu’nun (Bundan sonra STK olarak anılacaktır.) gerçekleştireceği proje yararına bağış toplamak için koşucu sıfatıyla Runtalya Maratonu’nda bulunarak ilgili STK’nın gerçekleştirmekte olduğu projeyi desteklemekte veya doğrudan kendiniz bir bağış organizasyonu üstlenmektesiniz. Lions tarafından, tarafınızın veya STK’nın desteklemiş olduğunuz faaliyetleri için gerekli olan sözlü, yazılı veya elektronik kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz saklanarak; STK'nın desteklediğiniz kampanyasındaki bağış toplama faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla raporlama, bağış yapan kişilerin ismini kampanya yürüten kişilere / STK’lara bildirme, bağışçıları bağışının ulaştığına dair bilgilendirme yükümlülüklerine uyma amacıyla kullanılacaktır

Gönüllü olarak kişisel verileriniz şu amaçlarla Lions tarafından kullanılmaktadır:
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden gönüllünün kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Bilgilerinizi desteklediğiniz Sivil Toplum Kuruluşlarına ve çözüm ortaklarımıza iletmek,
 • Gönüllülerimizle iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, yarış ve koşu kampanyalarını aktarmak,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Gönüllülerimizin memnuniyetini artırmak, onları tanıyabilmek ve bağışçı/koşucu çevresi analizinde kullanabilmek, amacımızla ilintili çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Düzenlenen koşu ve yarışlarla ve bağış toplama kampanyaları ile ilgili gönüllü şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla paylaşmak,
 • Gönüllülerimize daha iyi hizmet sunabilmek ve üyelerimizin memnuniyetini sağlayabilmek için, amaçlarımıza uygun çeşitli duyuru ve organizasyon faaliyetleri kapsamında Facebook, Instagram, Twitter, Google ve benzeri sosyal iletişim platformları gibi yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle paylaşmak,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek,
 • Bakım, destekleme ve geliştirme işlerini yürüten CRM (Müşteri Yönetim Sistemi ) Platform Hizmeti Sunucusu Predoova ve ödeme altyapısı entegrasyonundan sorumlu PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. ile de kişisel veriler, bağışların ilgili kişi veya STK’lara ulaşabilmesi adına paylaşılmaktadır.

C-) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması Hususu
Yukarıda arz esaslar dahilinde toplanan veya işlenen kişisel veriler; Lions tarafından Runtalya maratonunda gerçekleştirilen / gerçekleştirilecek olan tüm proje ve aktivitelerin geliştirilebilmesi ve topluma faydalı hizmet projelerinin üretilmesi için kendi iç birimlerince paylaşılabilecek, https://lionsruntalya.com/ adresli internet sitesinin geliştirilebilmesi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek düzenlenebilmesi ve tekrardan gönüllü adaylarına önerilebilmesi, amaçlarıyla;

 • Lions federasyonuna bağlı tüm Lions Kulübü Derneklerine,
 • Bağışçılara,
 • https://lionsruntalya.com/ web sayfasına ilişkin hosting hizmeti veren firmaya,
 • https://lionsruntalya.com/ üzerinden aktivite gerçekleştiren ve proje üreterek bu sayfa üzerinden bağış toplama amacı güden gerçek kişiler ve tüm STK’lara,
faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yukarıda ulaşılabilecek internet adresleri yazılı olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak veya aktarılmayacaktır.

D-) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Lions tarafından internet sitesi, çağrı merkezi ve sözlü, yazılı ortamda veya her türlü elektronik ortamlar ile fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere bağış etkinliğinin gerçekleştirilmesi için gerekli hizmetlerin sunulması ve bu çerçevedeki faaliyetlerin yürütülmesi noktasında uygulama imkanı bulunan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.
Kişisel verileri, bu hukuki sebeplerle toplanarak 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

E-) 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel verilerini bizlerle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem KVKK Mevzuatı anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişik ve/veya güncellemeleri [email protected] adresine bildirebilirsiniz.

F-) 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahiplerinin yasadan, sair mevzuattan ve hakkaniyete dayalı ve dürüstlük kuralını temel alan her türlü bilgi edinme gerekliliklerinden doğan hakları mevcuttur. Kişisel veri sahiplerinin söz konusu haklarına karşı Lions tarafından hassasiyet gösterilmekte ve uygun şekilde iletilen taleplere karşı Lions en geç otuz gün içerisinde dönüş yapmakta ve talebi neticelendirmektedir.Kişisel veri sahiplerine hukuk düzeni tarafından sağlanan haklar şu şekilde özetlenebilmektedir:

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenebilme,
 • İşlenmiş bir kişisel veri mevcutsa buna ilişkin bilgi talep edebilme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilebilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilme.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakların kullanılması ile ilgili her türlü talep; yazılı yolla veya Kişisel Verileri Koruma Kurumlu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Lions’a iletilebilmektedir. Söz konusu talebinize ilişkin işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Lions tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu çerçevede mevzuat kapsamında Lions’a yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.lionsruntalya.com adresindeki başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını 1642. Sokak No:12, Bayraklı / İZMİR adresinde yer alan Lions 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu adıyla bilinen federasyon adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Lions olarak, KVKK uyarınca hazırladığımız işbu ''AYDINLATMA VE RIZA METNİ''’nin amacı, KVKK Mevzuatı’nda yer alan ''Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü'' başlıklı 10. ve ''ilgili Kişinin Hakları'' başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi, hukuki sebebi ve KVKK Mevzuatı’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili bilgi verilmesidir.

Lions’un 'Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni'ni okuduğumu, anladığımı, kendime ve aile bireylerime ait kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin (kimlik bilgileri, kimlik belgesi - pasaport cüzdanı fotokopisi, e-posta, mobil ve sabit telefon numaraları, iletişim adresleri, banka hesap ve nüfus cüzdanı fotokopileri) işlenmesini, analiz veya araştırma yapılabilmesini, elektronik ve fiziki ortamlarda saklanabilmesini, Runtalya Maratonu ile ilgili her türlü hususta tarafımla ve ailem/akrabam ile iletişime geçilebilmesini, fotoğraflarımın ve video kayıtlarımın hem fiziken hem de internet ortamında kullanılabilmesini ve gerek tarafıma gerekse aile bireylerime ait görüntülü ve sesli kayıt yapılarak 10 yıl süreyle bunların elektronik ortamda saklanabilmesini ve işlenebilmesini, verilerimin aydınlatma metninde açıklandığı şekilde işlenmesini ve otelin faaliyet konuları ile ilgili kişilere aktarılmasını açık rızam ile kabul ediyor ve kişisel verilerimin belirtildiği şekilde paylaşılmasına ve işlenmesine onay veriyorum.

< Kişisel Veri >, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır. < Kişisel Verilerin İşlenmesi >, Üye’nin kişisel verilerinin tamamen veya kısmen her türlü işleme tabi tutulmasını ifade etmektedir.

www.lionsruntalya.com kaydınızı onaylamakla; www.lionsruntalya.com  LİNK GİRİLECEK sitesindeki linki okuyup, onayladığınızı beyan etmektesiniz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin Lions tarafından toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına, izin vermiş bulunmaktasınız. Verilerinizin sadece gönüllüsü olarak kampanyasını desteklemek amacı ile koştuğunuz Sivil Toplum Kuruluşu ve site altyapısı ile ilgili iş ortaklarına aktarılmasına/paylaşılmasına ve işlenmesine muvafakat etmiş ve izin vermiş bulunmaktasınız.